ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PRODUCTS & SERVISES
ΠΑΛΕΤΕΣ
PALLETS

Παλέτες που μπορείτε σε μας ...

europalets 80 x 120

centro 80 x 120 

80 x 120 light

60 x 80

100 x 100

100 x 120

80 x 115

110 x 130

CP1 - CP9

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παρέχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε παλέτες σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές και απαιτήσεις .

ΕΙΔΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δυνατότητα κατασκευής εμπορευματοκιβωτιου για τα δικά σας εξαγώγιμα προϊόντα .

© 2023 by karfotek

CALL US: +30 210 5579358